موقعیت دفتر مرکزی

[maplist locationstoshow=”3450″ showdirections=”false” hidecategoriesonitems=”true” hideviewdetailbuttons=”true” expandsingleresult=”false” categoriesmultiselect=”false” selectedzoomlevel=”16″ hidesearch=”true” hidefilter=”true” hidesort=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

اطلاعات تماس

  ایران، تهران، خیابان شهید بهشتی، بین قائم مقام و میرزای شیرازی، ساختمان پارسه، پلاک 436، طبقه سوم، واحد 12
  تلفن: (11 خط)  88725758 21 98+
   فکس: 88709456/57 21 98+
  کد پستی: 1586764648
 

ایمیل:  info@starmarine.net

  آقای مهدی عسگری – مدیرعامل
  خانم سارا عسکری – مدیر خط
  شنبه تا چهارشنبه:  08:30 الی 16:00
  پنجشنبه:   08:30 الی 12:00
  تعطیلات رسمی سال 1397

شعبات شرکت

[maplist categories=”640″ showdirections=”false” hidecategoriesonitems=”true” keepzoomlevel=”true” categoriesticked=”true” showthumbnailicon=”true” simplesearch=”true” hidefilter=”true” hidesort=”true” locationsperpage=”25″]